Sat, 09 / 2016 2:31 pm | helios

Gần 40 giấy phép vận hành nhà máy công nghệ hạt nhân– tương ứng với hàng tỷ đô vốn đầu tư và điện năng cho hàng triệu người được dự kiến sẽ hết hạn trước năm 2015. Vấn đề lưu ý thứ 4 Nguyên nhân chính cho  ngăn cản việc ngừng hoạt động nhà máy […]

Gần 40 giấy phép vận hành nhà máy công nghệ hạt nhân– tương ứng với hàng tỷ đô vốn đầu tư và điện năng cho hàng triệu người được dự kiến sẽ hết hạn trước năm 2015.

Vấn đề lưu ý thứ 4

Nguyên nhân chính cho  ngăn cản việc ngừng hoạt động nhà máy là để cho phép phân rã phóng xa , do đó sẽ giảm  các mức phóng xạ, và  những mối nguy hại đến công nhân, chi phí cho việc tháo dỡ các thành phần mang tính phóng xạ, và vận chuyển các khối lượng lớn các chất  thải phóng xạ mức độ thấp. Tuy nhiên, trong suốt quá trình trì.

hoãn, các chủ nhà máy có lẽ cần tạo ra công suất mới để hay thế cho các lò phản ứng ngừng hoạt động. Điều này dẫn đến môt quyết định ngừng hoạt động thứ 4: tái năng lượng, quá trình này sẽ  thêm một nguồn nhiên liệu vào một chu trình hơi nước hiện có của nhà máy hạt nhân được cấu hình lại.

Dịch tương lai và giải pháp với nhà máy công nghệ hạt nhân (p2)

Mặc dù  tái nạp điện thông thường đề cập đến sự chuyển đổi của trạm nhiên liệu hóa thạch lâu đời sang chu trình kết hợp hoặc là tua bin khí,  các trạm than đốt và khí đốt vẫn là các trạm  hạt nhân tái năng lượng.

Nhà máy Shippingport có công suất 60MW là nhà máy thương mại đầu tiên của quốc gia vận hành năng lượng điện hạt nhân. Nó bắt đầu sản xuất điện vào năm 1957 và dừng hoạt động vào năm 1982, sau khi sản xuất ra được 7.4 tỷ KWh điện. Nhà máy  đã ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 1989. Vì kích cỡ của nó nhỏ, người ta đã không  tháo rời lò phản ứng này, mà chỉ cần tháo bỏ một phần. Tuy vậy, Nhà máy đã cung cấp thông tin đáng giá về việc làm thế nào để ngừng hoạt động một nhà máy, làm rõ phạm vi làm việc kỹ thuật, tính toán kỹ thuật và các phân tích an toàn.  Kinh nghiệm từ nhà máy Shippingport này  đã cho thấy việc cần thiết phải lên  kế hoạch trước , hiệu quả, Đó cũng là một trong những yêu cầu củ NRC và  những quy định chung của ngành.

Dịch tương lai và giải pháp với nhà máy công nghệ hạt nhân (p2)

Trong gần 2 năm qua, nhà máy điện hạt nhân   Shoreham có công suất 809-MW đã trải qua các kỳ kiểm tra điện phân khúc, và điện năng chưa bao giờ vượt quá  5% . Các cuộc biểu tình phản đối của nhân dân địa phương và   phản đối của thống đốc Hoa Kỳ đã đóng của nhà máy. Mặc dù Shoreham vận hành chỉ tương đương với hai ngày  đủ điện năng ,  nhưng như vậy cũng đủ để  đảm bảo ngừng hoạt động khu vực .Nhà máy dừng nạp nhiênliệu bắt đầu vào năm 1989,   và thực sự ngừng vận hành vào đầu năm 1993. Dự án này được hoàn thành trong 21 tháng , – với 6 tháng  trước thời hạn  với ngân sách 186 triệu đô . Trong suốt quá trình nỗ lực, công nhân đã di dời và vận chuyển được trên 16,000 cm chất thải phóng xạ mức độ thấp tới cơ sở xứ lý ở Barwell, quá trình này bao gồm vận chuyển  nhiên liệu chiếu xạ nhẹ  đã được sử dụng ở nhà máy hạt nhân Limerick,  tại Chicago 3 ,do  Exelon Corp làm chủ.

Dịch tương lai và giải pháp với nhà máy công nghệ hạt nhân (p2)

Ngoài các bài học rút ra từ  những nỗ lực trong quá trình ngừng hoạt động này, ngành  hạt nhân đã gặt hái được lợi ích từ kinh nghiệm khử trùng sau  sự cố Three Mile Island sảy ra.  Các công nghệ được sử dụng tại TMI bao gồm , gồm lớp phủ mỏng, bọt hóa học cùng với việc ứng dụng robot đã mở rộng thêm phạm vi cho các giải pháp khử trùng ngày nay. Hầu hết các nhà máy bây giờ đều đang  kết hợp  chế độ khử trùng như là một phần  trong khâu bảo dưỡng và  các  chương trình sửa chữa của mình nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc với bức xạ cho công nhân.

 

Bài viết cùng chuyên mục